jueves, 30 de junio de 2011

Hola!

Hola! avui vull ensenyar-vos una altra targeta que he fet :-) (que raro no??). Aquest cop és una targeta ben estiuenca!

Hola! hoy quiero enseñaros otra tarjeta que he hecho :-) (que raro no??). Esta vez es una tarjeta bien veraniega!

Hello! today I want to show you another card I made :-) (strange, isn't it??). This time is a very summer card!


Els reptes en els que participo són:
Los retos en los que participo son:
The challenges are:

Aquí s'ha de seguir el següent sketch:
Aquí hay que seguir el siguiente sketch:
We have to use the following sketch:

Challenge #84 - Make a Splash!! (Kraftin' Kimmie Stamps)
La norma aquí és fer una targeta relacionada amb l'aigua (podeu veure que jo he "simulat el mar" amb barquito i tot...) utilitzant una de les seves imatges. Jo he fet servir al "Sandcastle Miles", d'aquesta col·lecció els tinc tots perquè són molt divertits :-)

La norma aquí es hacer una tarjeta relacionada con el agua (podéis ver que he "simulado el mar" con barquito y todo...) utilizando una de sus imágenes. Yo he usado al "Sandcastle Miles", de esta colección los tengo todos porque son muy divertidos :-)

The rule is to do something related with water (as you can see I "simulated the sea" with ship included...) using one of their images. I've used "Sandcaste Miles", from this collection I have all of them because they are so funny :-)

Espero que us hagi agradat!
Espero que os haya gustado!
I hope you liked it!

miércoles, 22 de junio de 2011

Targeta nen/tarjeta niño

Hola! quina setmana més productiva! he pogut fer 3 targetes :-). Avui us vull ensenyar una altra targeta per a nois. Ha quedat molt simple, però m'agrada l'espai en blanc que ha quedat :-)

Hola! que semana más productiva! he podido hacer 3 tarjetas :-). Hoy os quiero enseñar otra tarjeta para chicos. Ha quedado muy simple, pero me gusta el espacio en blanco que ha quedado :-)

Hello! what a working week! I could make 3 cards :-). Today I want to show you the boys card I made. It's very simple, but I like the white space it has :-)


Els reptes als quals participo són:
Los retos en los que participo son:
The challenges are:

La norma aquí és fer servir una de les seves imatges, jo he utilitzat al Popsicle Tobie que està per menjar-se'l! i, fer una targeta amb blanc o kraft i 2 colors. Com podeu veure he escollit el groc i el blau.

La norma aquí es utilizar una de sus imágenes, yo he utilizado a Popsicle Tobie que está para comérselo! y, hacer una tarjeta en blanco o kraft y 2 colores. Como podeis ver yo he escogido el amarillo y el azul.

The rule here is to use one of their images, I've used Popsicle Tobie that it's so cute! and, make a card in white or kraft and 2 colors. As you can see I've chosen yellow and blue.

Aquí s'ha de seguir el següent sketch:
Aquí hay que seguir el siguiente sketch:
Here we use the following sketch:
He pintat al Popsicle Tobie amb els següents copic: E11, E00, E000 i R20 (cara), E29, E37 i E21 (cabell), Y17, Y06 i Y00 (groc), BG09, BG23 i BG01 (blau). I com s'havien d'afegir "Doodles" he bordejat el núvol groc amb el BG09.

He pintado a Popsicle Tobie con los siguientes: E11, E00, E000 y R20 (cara), E29, E37 y E21 (pelo), Y17, Y06 y Y00 (amarillo), BG09, BG23 y BG01 (azul). Y como había que añadir "Doodles" he bordeado la nube amarilla con el BG09.

I've painted Popsicle Tobie with the following copic: E11, E00, E000 and R20 (face), E29, E37 and E21 (hair), Y17, Y06 and Y00 (yellow), BG09, BG23 and BG01 (blue). And we had to make some Doodles on it, so I've made them on the yellow cloud with the BG09 marker.


Espero que us hagi agradat!
Espero que os haya gustado!
Hope you liked it!

martes, 21 de junio de 2011

Targeta/tarjeta "guardia urbano"

Es nota que els dies ja són més llargs i tinc més temps de fer scrap i de participar en reptes! Avui us vell ensenyar una targeta que he fet per un amic amb els segells digital de professions que vaig comprar-me.

Se nota que los días son más largos y tengo más tiempo de hacer scrap y de participar en retos! Hoy os quiero enseñar una tarjeta que he hecho para un amigo con los sellos digitales de profesiones que me compré.

The days are longer and I haver more time to do scrap and to participate in challenges! Today I want to show you a card I made for a friend with the jobs digis I bought.

Els reptes als que participo són:
Los retos a los que participo son:
The challenges are:

La norma és fer servir una de les seves imatges, com ja us he comentat he fet servir al policia del kit Dudley Grows Up, i fer servir els colors vermell, blanc i blau.

La norma es utilizar una de sus imágenes, como ya os he comentado he usado al policía del kit Dudley Grows Up, y usar los colores rojo, blanco y azul.

The rule is to use one of their images, as I said before I've used the police from the Dudley Grows Up kit, and use the colors red, white and blue.

Aquí s'ha de seguir el següent sketch:
Aquí hay que seguir el siguiente sketch:
Here we use the following sketch:

Espero que us hagi agradat!
Espero que os haya gustado!
I hope you like it!

Ratolinet/ratoncito nadador

Hola! avui us ensenyo una altra targeta! Com sempre us detallo els reptes als que puc participar.

Hola! hoy os enseño otra tarjeta! Como siempre os detallo los retos en los que puedo participar.

Hello! today I show you another card! As every time I will tell you the challenges in which I can participate.


La norma aquí és fer servir una de les seves imatges (jo he escollit al Tubing Miles, un ratolinet molt i molt graciós) i, que la targeta fos per als més petits. Jo he volgut fer una targeta per un nen :-)

La norma aquí es usar una de sus imágenes (yo he escogido al Tubing Miles, un ratoncito muy y muy gracioso) y, que la tarjeta fuese para los más pequeños. Yo he querido hacer una tarjeta para un niño :-)

The rule here is to use one of their images (I used Tubing Miles, a very very nice mouse) and, that the card was for the little peeps. I wanted to make a card for a boy :-)

La norma aquí és seguir el següent sketch:
La norma aquí es seguir el siguiente sketch:
The rule here is to use the following sketch:

Espero que us hagi agradat!
Espero que os haya gustado!
I hope you liked it!

jueves, 16 de junio de 2011

Targeta/tarjeta princesa

Hola! Segueixo fent targetes (em relaxa i son més ràpides que les pàgines!). El blau és el color que més m'agrada i qui ha dit que les princeses han de ser rosa??? xD

Hola! Sigo haciendo tarjetas (me relaja y son más rápidas que las páginas!). El azul es mi color preferido y quien ha dicho que las princesas deben ser rosa??? xD

Hello! I continue doing cards (it relaxes me and they are faster than LOs!). Blue is my favourite color and who said that princess must be pink??? xD

Aquest cop presento la meva targeta als següents reptes:
Esta vez presento mi tarjeta a los siguientes retos:
This time my card is for the following challenges:

La regla és fer servir una de les seves imatges i alguna cosa dorada. He fet servir a la Princesa Petunia i li he possat la tiara de purpurina dorada. També he afegit unes perletes dorades.

La regla es utilizar una de sus images y alguna cosa dorada. He usado a la Princesa Petunia y le he puesto la tiara de purpurina dorada. También he añadido unas perlitas doradas.

The rule is to use one of their images and something gold. I've used Princess Petunia and I've put gold glitter on the tiara. I've also added some gold pearls.

La regla és fer servir cintes, i com podeu veure jo n'he possat una de blava!

La regla es utilizar cintas y como podeis ver yo he puesto una de azul!

The rule is to use ribbons and as you can see I've added one blue ribbon!

Espero que us hagi agradat!
Espero que os haya gustado!
I hope you liked it!

sábado, 11 de junio de 2011

Una altra targeta / Otra tarjeta

Hola a tots! Torno a ser aquí per ensenyar-vos una nova targeta. L'altre dia buscant segells digitals vaig descobrir els dracs de Dustin Pike i no vaig poder resistir-me a comprar-ne :-)

¡Hola a todos! Vuelvo a estar aquí para enseñaros una nueva targeta. El otro día buscando sellos digitales descubrí los dragones de Dustin Pike y no pude resistir a comprarme :-)

Hello everybody! I'm here again to show you a new card. The other day searching for digital stamps I discovered the Dustin Pike dragons and I had to buy some of them :-)

I com no, també l'he fet per participar en 2 reptes:
I como no, también la he hecho para participar en 2 retos:
And I did it to participate in 2 challenges:

La regla és fer servir una de les seves imatges i que sigui alguna cosa de nois. Jo he fet servir una imatge del kit Bonus Images que trobo molt graciosa.

La regla es usar una de sus imágenes y que sea alguna cosa de chicos. Yo he usado una imagen del kit Bonus Images que encuentro muy graciosa.

The rule is to use one of his images and to follow the theme "It's a Boy Thing". I've used an image of the Bonus Images set and I find it so funny.


En aquest repte ja hi he participat, però com el kit està molt i molt bé l'he tornat a fer servir. Aquest cop he utilitzat la càmara de fotos.

En este reto ya he participado, pero como el kit està muy pero que muy bien lo he vuelto a usar. Esta vez he usado la cámara de fotos.

This is the second time I participate in this challenge, but the kit is very very good so I used it again. This time I used the photo camera.

Espero que us hagi agradat!
¡Espero que os haya gustado!
Hope you liked it!

domingo, 5 de junio de 2011

Més reptes/Más retos

Que treballadora que estic! Avui us ensenyo una nova targeta que he fet, i aquest cop participo en 3 reptes (si si, 3 uohhhh xDDDDD).

Que trabajadora que estoy! Hoy os enseño una nueva tarjeta que he hecho, y esta vez participo en 3 retos (si si, 3 uohhhh xDDDDD).

I'm working a lot! Today I want to show you the new card I made, and this time I can participate in 3 challenges (yes yes, 3 uohhhh xDDDD).


Els tres reptes als que participo són:
Los tres retos en los que participo son:
The three challenges are:

La regla és fer servir alguna imatge del kit digital que proporcionen (el kit és genial! així que si no el teniu passeu-vos per descarregar-lo perquè val molt la pena!. Jo he fet servir la "polaroid".

La regla es utilizar alguna imagen del kit digital que proporcionan (el kit es genial! así que si no lo teneis pasaros para descargarlo porque vale mucho la pena!. Yo he usado la "polaroid".

The rule is to use any image from the digital kit they give us (the kit is gorgeus! so if you don't have it yet, go there to download it!. I've used the "polaroid".

La regla és possar algun embellecedor (en català es deu dir així??) a la imatge principal. Jo he possat Glossy Accents a les ulleres i li he possat una perleta d'arrecada.

La regla es poner algun embellecedor a la imagen principal. Yo he puesto Glossy Accents en las gafas y le he puesto una perlita de pendiente.

The rule is to embellish the main image. I've used Glossy Accents in the glasses and a pearl as an earing.

Aquí la regla és fer servir una imatge de les seves i utilitzar "Paper piecing" és a dir, alguna part de la imatge s'ha de fer estampant sobre paper. Jo he fet servir la "Emelia" i només he pintat amb els Copic la cara i el cabell, la resta són retalls de paper.

Aquí la regla es utilizar una imagen de las suyas y utilizar "Paper piecing" es decir, alguna parte de la imagen debe estamparse sobre papel. Yo he utilizado a "Emelia" y sólo he pintado con los Copic la cara y el pelo, el resto son trozos de papel.

Here the rule is to use on of their images and "Paper piecing", I mean, some parts of the image are stamped on paper. I've used "Emelia" and I colored the face and the hair only, the rest are pieces of paper.


Espero que us agradi, jo estic segura que faré servir més cops el kit digital, el fet d'embellir les imatges i el "paper piecing", el resultat m'ha agradat força.

Espero que os guste, yo estoy seguro que volver a user el kit digital, el hecho de embellecer las imágenes y el "paper piecing", el resultat me ha gustado mucho.

I hope you liked it, I'm sure I'm going to use again the digital kit, the fact of embellishing the main image and "paper piecing", I really liked the result.

Targeta aniversari/Tarjeta cumpleaños

Ja torno a ser aquí amb una altra targeta... a veure quin dia em poso a fer pàgines que les tinc molt abandonades... Avui he fet una targeta per participar en 2 reptes altre cop.

Vuelvo a estar aquí con otra tarjeta... a ver que día me pongo a hacer páginas que las tengo muy abandonadas... Hoy he hecho una tarjeta para participar en 2 retos otra vez.

I'm here again with another card... there is a long time without any LO, I need to do some of them again... Today I did a card to participate in 2 challenges again.


La norma és fer servir la següent paleta de colors en una targeta.

La norma es utilizar la siguiente paleta de colores en una tarjeta.

The rule is to make a card using this color palette.

I aquí en teniu el resultat: una targeta d'aniversari per a un noi! He fet servir al Pressie Tobie de Some Odd Girl.

Y aquí tenéis el resultado: una tarjeta de cumpleaños para un chico! He usado al Pressie Tobie de Some Odd Girl.

And here is the result: a boy's birthday card! I've used Pressie Tobie from Some Odd Girl.

Manly Challenge! (Some Odd Girl)

La norma és fer una targeta "masculina", i com us he dit he fet servir al Pressie Tobie, un dels seus segells al que trobo molt mono.

La norma es hacer una tarjeta "masculina", y como os he dicho he usado al Pressie Tobie, uno de sus sellos al que encuentro muy mono.

The rule is to make a "manly" card, and as I said you I've used Pressie Tobie, one of their stamps which is so cute.

Espero que us hagi agradat!

Espero que os haya gustado!

I hope you liked it!