martes, 23 de octubre de 2012

Maleta Scrapbloc

Entrada editada: han publicat la maleteta com a "Friday Spotlight" a Some Odd Girl! Quina ilusió!!! 
Entrada editada: han publicado la maleta como "Friday Spotlight" en Some Odd Girl! Qué ilusión!!! 
Post edited: my little case has been published as a "Friday Spotlight" at Some Odd Girl! I'm so happy!!! 

Hola! quant de temps! però finalment sóc aquí! No és que hagi estat parada (tampoc he fet massa coses) però he tingut el bloc molt abandonat! A veure si poc a poc em poso al dia i us vaig ensenyant tot el que faig :)
¡Hola! ¡cuánto tiempo! ¡Pero finalmente estoy aquí! No es que haya estado parada (tampoco he hecho muchas cosas) pero he tenido el blog muy abandonado. A ver si poco a poco me pongo al dia y os voy enseñando todo lo que hago :)
Hello! I’m finally here! I have not done a lot but I didn’t post it on the blog. I hope I can show to you everything I did :)

Avui estic aquí per ensenyar-vos la maleteta que he fet per al 11è concurs d’Scrapbloc! Com ja sabeu m’agrada molt participar-hi (exceptuant la primera edició he participat a totes) ja que sempre ens sorprenen amb un àlbum ben diferent a l’anterior.
Hoy estoy aquí para enseñaros la maletita que he hecho para el ¡11º concurso de Scrapbloc! Como ya sabréis me gusta mucho participar (exceptuando la primera edición he participado en todas) ya que siempre nos sorprenden con un álbum bien diferente al anterior.
Today I’m here to show you the suitcase I did for the 11th Scrapbloc contest! As you know I love to participate (except on the first edition I have participated in all) because they always surprise us with a different album.
Estic molt satisfeta del resultat de la maleteta que ens proposava la Marta, m’ha portat moltíssima feina, d’aquí la meva gran satisfacció en veure’n el resultat, que n’opineu?
Estoy muy satisfecha con el resultado de la maletita que nos proponía Marta, me ha llevado muchísimo trabajo, de aquí a mi gran satisfacción al ver el resultado, ¿Qué opináis?
I am very pleased with the result of the suitcase proposed by Marta, it took me a lot of work, for that there is my great satisfaction to see the result, what do you think?
He volgut fer un mini resum de l’estiu de l’Ïu, separant en blocs les diferents fotos (en falta un de les vacances amb els seus pares, però encara no l’he pogut fer!) utilitzant papers majoritàriament de la col•lecció SunnySide de Pebbles Inc i els segells són de Some Odd Girl - Kite Flying Tobie,  Popsicle Tobie, Snorkle Tobie, Tobie and Buddie - (aquest nen s’assembla molt a l’Ïu!) i pintats amb Copic.
He querido hacer un mini resumen del verano de Ïu, separando en bloques las diferentes fotos (falta uno de las vacaciones con sus padres, pero todavía no lo he podido hacer) utilizando papeles mayoritariamente de la colección SunnySide de Pebbles Inc y los sellos son de Some Odd Girl - Kite Flying Tobie,  Popsicle TobieSnorkle TobieTobie and Buddie - (este niño se parece mucho a Ïu) y pintados con Copic.
I wanted to make a summary of the summer of Ïu, separating into different photo blocks (it’s missing the one of the holidays with his parents, but I had not time to do it yet) using papers from the collection SunnySide of Pebbles Inc and the stamps are from Some Odd Girl - Kite Flying Tobie,  Popsicle TobieSnorkle TobieTobie and Buddie - (this child looks like Ïu) and colored with Copic. 
Espero que us hagi agradat i per la propera animeu-vos a participar!
Espero que os haya gustado y para la próxima aniramos a participar!
I hope that you liked it!