jueves, 28 de julio de 2011

Castillonroy!

Hola, avui us vull ensenyar una targeta que he fet per ensenyar-vos Castillonroy, el meu poble! L'he fet per al repte Some Odd Girl Presents a Themed Challenge! (Lily Pad Cards) i la veritat és que m'ha costat moltíssim decidir que fer!!!

Hola, hoy os quiero enseñar la tarjeta que he hecho para enseñaros Castillonroy, mi pueblo! La he hecho para el reto Some Odd Girl Presents a Themed Challenge! (Lily Pad Cards) y la verdad és que me ha costado muchísimo decidir que hacer!!!

Hello, today I want to show you the card I made to show you Castillonroy, my village! I've done it for Some Odd Girl Presents a Themed Challenge! (Lily Pad Cards) challenge and I must say it took a lot of time to decide what to do!!!
Per al repte s'havia de fer alguna cosa "patriotica" així que al final he decidit ensenyar-vos el meu poble i pintar la cometa amb els colors de la bandera d'Aragó. Castillonroy és un poble d'uns 400 i poc habitants, molt tranquil però amb tots els serveis bàsics, a prop de Lleida, i per mi, és molt bonic i m'agrada molt poder-hi viure :-)

Para el reto se tenía que hacer alguna cosa "patriótica" así que al final he decidido enseñaros mi pueblo y pintar la cometa con los colores de la bandera de Aragón. Castillonroy es un pueblo de unos 400 y poco habitantes, muy tranquilo pero con todos los servicios básicos, cerca de Lleida, y para mi, es muy bonita y me gusta mucho poder vivir aquí :-)

For this challenge we had to do something "patriotic" so finally I've decided to show you mi village and colour the kite with the colors of the Aragon flag (the region where it is in Spain). Castillonroy is a village of 400 and a bit inhabitants, very quiet but with all the basic services, near Lleida, and for me, it's very nice and I like very much to live here :-)

Per fer la targeta he de dir que em vaig inspirar amb la que va fer la Patricia, és preciosa oi? I també amb la de la Vicky. He imprés al Kite Flying Tobie (Some Odd Girl) directament amb la foto i, com sempre, l'he pintat amb els Copic.

Para hacer la tarjeta debo decir que me inspiré con la que hizo Patricia, es preciosa verdad? Y també con la de Vicky. He impreso a Kite Flying Tobie (Some Odd Girl) directamente con la foto y, como siempre, lo he pintado con los Copic.

To make the card I must say I was inspired by the one that Patricia made, it's so cute, isn't it? And also with this from Vicky. I've printed Kite Flying Tobie (Some Odd Girl) directly with the photo and, as always, I've colored it with my Copic markers.

Espero que la meva interpretació estigui a la altura i us hagi agradat!
Espero que mi interpretación esté a la altura y os haya gustado!
I hope my interpretation is good enought and that you liked it!

lunes, 25 de julio de 2011

Mmmm

Hola, avui us vull ensenyar una targeta estiuenca total! He fet servir un dels nous segells de Some Odd Girl, la Ice Cream Tia, i l'he pintar amb els Copic :-)

Hola, hoy os quiero enseñar una tarjeta veraniega total! He utilizado uno de los nuevos sellos de Some Odd Girl, Ice Cream Tia, y lo he pintado con los Copic :-)

Hello, today I want to show you a total summer card! I've used one of the new stamps fromSome Odd Girl, the Ice Cream Tia, and I've colored it with the Copic Markers :-)

Els reptes en els que participo són:
Los retos en los que participo son:
The challenges are:

I aquest és l'sketch que s'havia de seguir:
Y este es el sketch que había que seguir:
And this is the sketch:
Lift an Odd Girl Challenge (Some Odd Girl)
Aquí havíem d'inspirar-nos amb una targeta de les del equip de disseny. Jo m'he inspirat amb aquesta targeta de la pròpia Kristy!

Aquí había que inspirarse en una tarjeta de las del equipo de diseño. Yo me he inpirado en esta tarjeta de la propia Kristy!

Here we had to get inspired by one of the cards of the DT members. I've been inspired with this card from Kristy!
Espero que us hagi agradat!
Espero que os haya gustado!
I hope you liked it!

lunes, 18 de julio de 2011

El conjunt/El conjunto

Hola, avui us vull ensenyar... un quadre! (que raro no? si sempre ensenyo targetes!!!!), relament té a veure amb una targeta xDD

Hola, hoy os quiero enseñar... un cuadro! (que raro no? si siempre enseño tarjetas!!!), realmente tiene que ver con una tarjeta xDD

Hello, today I want to show you... a frame! (strange, isn't it? I always show you cards!!!), ok it has something with a card xDD

Com podeu veure és el conjunt que faig fer de la última targeta :-) Vam regalar-li a una tieta amb la foto dels seus nets i va estar encantada!

Como podéis ver es el conjunto que hice de la última tarjeta :-) Se lo regalamos a una tía con la foto de sus nietos y estuvo encantada!

As you can see is the pair of the last card :-) We've given it to an aunt with the photo of her grandchildren and she was very happy!

La foto és veu fatal pel reflexe del sol, però espero que us hagi agradat veure que hi ha "una mica" de varietat!!! :-)

La foto se ve fatal por el reflejo del sol, pero espero que os haya gustado ver que hay "un poco" de variedad!!! :-)

The quality of the photo is terrible because of the sun, but I hope you liked to see that there is "a little bit" of variety!!! :-)

sábado, 16 de julio de 2011

Targeta fada/Tarjeta hada

Hola, avui us vull ensenyar una targeta que he fet amb la "Lilybelle", el segell que vaig guanyar en un dels reptes de Kraftin' Kimmie Stamps (siiiiiiii, em va tocar a mi!!! gràcies Kimmie!).

Hola, hoy os quiero enseñar una tarjeta que he hecho con "Lilybelle", el sello que gané en uno de los retos de Kraftin' Kimmie Stamps (siiiiiiii, me tocó a mí!!! gracias Kimmie!).

Hello, today I want to show you a card I've made with "Lilybelle", the stamp I won in a Kraftin' Kimmie Stamps challenge (yesssss, I've one it!!! Thanks Kimmie!).

Els reptes en els que participo són:
Los retos en los que participo son:
The challenges are:

Aquí s'havien de fer servir cercles a la targeta.
Aquí había que poner círculos a la tarjeta.
Here we had to put some circles on the card.

Inspirant-nos en la imatge que ens proposaven s'havia de fer una targeta utilitzant una fada, una papallona o un àngel.

Inspirándonos en la imagen que nos proponían teníamos que hacer una tarjeta utilizando una hada, una mariposa o un ángel.

Getting inspired with the imagen they showed us, we have to make a card using a fairy, a butterfly or an angel.

Fer servir colors pastel és el repte aquest cop. La veritat és que no tinc massa colors encara, però m'he espavilat com he pogut per pintar-ho tot "suau" fent servir: E11,E00, E000 i R20 (cara i pell), YG03 i YG11 (vestit), BF23,GB01 i B00 (ales), Y17 i Y00 (cabell) i el blender (0) per suavitzar-ho tot una mica :-)

Utilizar colores pastel es el reto esta vez. La verdad es que no tengo muchos colores todavía, pero me he espavilado como he podido para pintarlo todo "suave" utilizando: E11,E00, E000 y R20 (cara y piel), YG03 y YG11 (vestido), BF23,GB01 y B00 (alas), Y17 y Y00 (pelo) y el blender (0) para suavizarlo todo un poco :-)

Use pastel colors is the challenge this time. The truth is that I don't have so many colors yet, so I did what I could to colour it "soft" using: E11,E00, E000 and R20 (face and skin), YG03 and YG11 (dress), BF23,GB01 and B00 (wings), Y17 and Y00 (hair) and the blender (0) to "soft" everything a little bit :-)

DDCC #121-Buttons, Bows, Brads and Bling (Dutch Dare Cards)
Aquí s'havien de fer servir: botons, llaços, brads i "brillo". Si mireu la meva targeta hi ha de tot :-)
Aquí se tenía que usar: botoens, lazons, brads y brillo. Si mirais mi tarjeta hay de todo :-)
As the title says, put buttons, bows, brads and bling to the card :-)

Aquest cop s'havia d'acabar l'interior de la targeta (cosa que no faig mai!!!) Mirant els blogs del seu equip de disseny m'ha agradat la idea d'estampar el segell en un color més clar... He estampat la "Lilybelle" amb Distress de color blau.

Esta vez se tenía que terminar el interior de la tarjeta (cosa que no hago nunca!!!). Mirando los blogs de su equipo de diseño me ha gustado la idea de estampar el sello en un color más claro... He estampado a "Lilybelle" con Distress de color azul.

This time we had to finish the inside of our card (I never do it!!!). Looking on the DT blogs I liked the idea of stamping the image in another color... I've stamped "Lilybelle" with blue Distress Ink.
Espero que us hagi agradat!
Espero que os haya gustado!
I hope you liked it!

miércoles, 13 de julio de 2011

Targeta bon viatge/Tarjeta buen viaje

A l'estiu la gent viatja molt, així que he fet una targeta/tag per dessitjar un bon viatge!

En verano la gente viaja mucho, así que he hecho una tarjeta/tag para desear un buen viaje!

In summer people travels a lot, so, I did a card/tag to say enjoy your trip!


Els reptes en els que participo són:
Los retos en los que participo son:
The challenges are:

La norma aquest cop ha estat fer un tag! I he utilitzat a la "Emelia", que m'agrada molt :-) ja que també s'ha de fer servir una de les seves imatges.

La norma esta vez ha sido hacer un tag! Y he utilizado a "Emelia", que me gusta mucho :-) ya que también hay que usar una de sus imágenes.

The rule this time is to make a tag! I've used "Emelia", I like it a lot :-) because we also have to use one of their images.

Aquí s'ha de fer alguna cosa relacionada amb l'estiu... i que millor que viatjar!
Aquí hay que hacer alguna cosa relacionada con el verano... y que mejor que viajar!
Here we do something summer related... and there is something better than travelling?

Aquí hi ha d'haver alguna cosa amb ales... el meu avió té ales!!!
Aquí tiene que haber alguna cosa con alas... mi avión tiene alas!!!
Here it should be something with wings... my plane has wings!!!

I aquí... estiu!
Y aquí... verano!
And here... summer time!

Espero que us hagi agradat!
Espero que os haya gustado!
I hope you liked it!

domingo, 10 de julio de 2011

Targeta embarassada/Tarjeta embarazada

Hola hola! en els darrers mesos "molta" gent del meu voltant ha decidit formar una família, i quan vaig veure la "Momma Mae" vaig veure la llum :-) És perfecta per felicitar aquesta ocasió! Així que m'he possat en producció i n'he fet 2 (com sempre ho he pintat amb els Copic) :-)

Hola hola! en los últimos meses "mucha" gente de mi alrededor ha decidido formar una familia, y, cuando vi a "Momma Mae" vi la luz :-) Es perfecta para felicitar esta ocasión! Así que me he puesto en producción y he hecho 2 (como siempre lo he pintado con los Copic) :-)

Hello hello! in the last months "lots" of people near to me decided to become a family, and, when I saw "Momma Mae" I saw the light :-) She is perfect to congratulate this occasion! So I started to work and I made 2 (as always I coloured it with the Copic markers) :-)

Els reptes en els que participo són:
Los retos en los que participo son:
The challenges are:

Aquí s'ha de seguir el següent sketch:
Aquí hay que seguir el siguiente sketch:
We have to use the following sketch:

Challenge #80 - "Purple Haze" (Fab'n'Funky)
Aquí s'havia de fer servir el color lila, les dos targetes tenen lila, però aquesta en té més :-)

Aquí se tenía que usar el color lila, las dos tarjetas tienen lila, pero esta tiene más :-)

Here we have to use purple, both cards have purple, but this one has more :-)
La norma aquí era fer una tarjeta brillant, amb colors intensos, i, si podia ser utilitzar una de les seves imatges. Com ja us he dit he fet servir la "Momma Mae" :-)

La norma aquí era hacer una tarjeta brillante, con colores intensos, y, si podía ser utilizar una de sus imágenes. Como ya os he dicho yo he usado a "Momma Mae" :-)

The rule here is to make a bright card, with intens colors, and, if it's possible to use on of their images. As I told you I've used "Momma Mae" :-)

Espero que us hagi agradat!
Espero que os haya gustado!
I hope you liked it!

sábado, 9 de julio de 2011

Al jardí/En el jardín

Hola! L'estiu és una bona època, els dies són llargs, apeteix sortir al jardir, regar les floretes... així que us vull ensenyar una targeta que això demostra!!

Hola! El verano es una buena época, los días son largos, apetece salir al jardín, regar las florecitas... así que os quiero enseñar una tarjeta que lo demuestra!!

Hello! Summer is a good time, days are longer, it's nice to go out to the garden, water the flowers... so I want to show you a card that proves it!

Els reptes en els que participo són:
Los retos en los que participo son:
The challenges are:

Aquí la norma és fer servir una de les seves imatges, jo he fet servir al "Dragon Water" i, fer una targeta amb temàtica estiuenca i aigua :-)

Aquí la norma es usar una de sus imágenes, yo he usado a "Dragon Water" y, hacer una tarjeta con temática veraniega y agua :-)

The rule here is to use one of their images, I've used "Dragon Water" and, make a card summer themed and wet :-)

Aquest no és un repte, és una cadena! He fet una targeta que aviat hauré d'enviar a algú altre de la llista i jo en rebre una altra :-) De les normes jo he seguit el següent sketch:

Este no es un reto, es una cadena! He hecho una tarjeta que pronto tendré que enviar a alguien de la lista y yo recibiré otra :-) De las normas yo he seguido el siguiente sketch:

This is not a challenge, it's a card chain! I've made a card that I will have to send to somebody from the list soon and then I will recive another one :-) From the rules I choosed to use this sketch:
DDCC #120-July 7 Summer Fun
Aquí el tema és l'estiu!
Aquí el tema es el verano!
Here it's summer fun!

Aquest cop s'havia de fer una targeta amb el tema "Temps per relaxar-se" i com ja us he dit a mi m'agrada i em relaxa estar al jardí amb les floretes :-)

Esta vez se tenía que hacer una tarjeta con el tema "Tiempo para relajarse" y como ya os he dicho a mi me gusta y me relaja estar en el jardín con las florecitas :-)

"Time to relax" is the theme of the card and as I said before I like and it relaxes me to stay out in the garden with the flowers :-)

Espero que us hagi agradat!
Espero que os haya gustado!
I hope you liked it!

jueves, 7 de julio de 2011

Una més/más

Hola de nou! Aquí torno a ser per ensenyar-vos una nova targeta :-) Que com sempre he pintat amb els copic (cada cop hi tinc més traça xD)

Hola de nuevo! Aquí estoy otra vez para enseñaros una nueva tarjeta :-) Que como siempre he pintado con los copic (cada vez tengo más "arte" xD)

Hello again! I'm here to show you a new card :-) And as always I've coloured it with the Copic markers (every day I do it better xD)

Els reptes en els que participo són:
Los retos en los que participo son:
The challenges are:

La norma aquí és fer servir una de les seves imatges, jo he fet servir la Posy, i, aquest cop, afegir alguna cosa de tela a la targeta. Com podeu veure els dos quadrats de la targeta són de tela (i per a que no es desfés ho he hagut de cosir a mà... a les que feu patchwork, no us ho mireu massa que ja sé que necessito practicar més!! :-) )

La norma aquí es utilizar una de sus imágenes, yo he usado a Posy, y, esta vez, añadir alguna cosa de tela a la tarjeta. Como podéis ver los dos cuadrados de la tarjeta son de tela (y para que no se deshiciese lo he cosido a mano... a las que hacéis patchwork, no os lo miréis mucho que ya se que necesito practicar más!! :-) )

The rule here is to use one of their images, I've used Posy, and, this time, add some sort of fabric on the card. As you can see the two squares of the card are fabric (and I had to hand-sew it, so for the ones that make patchwork, don't look at it too much, I know I need to practice more!!! :-) )

Aquí s'ha de seguir el següent sketch:
Aquí hay que seguir el siguiente sketch:
We have to use the following sketch:


Aquest cop la norma és fer servir "puntilla" que he utilitzat per fer-li una corona a la noia :-)

Esta vez la norma es utilizar puntilla que he usado para hacerle una corona a la chica :-)

This time the rule is to use some lace, and I've put it as a crown for the girl :-)

Espero que us hagi agradat!
Espero que os haya gustado!
I hope you liked it!

martes, 5 de julio de 2011

A l'espai/En el espacio

Hola! com va l'estiu? Aquesta setmana no estic gaire productiva... serà la calor! Però he fet una altra targeta que us volia ensenyar. Vaig estar buscant segells de robots i vaig trobar aquests tant monos de Shery K Designs!

Hola! como va el verano? Esta semana no estoy muy productiva... será el calor! Pero he hecho otra tarjeta que os quería enseñar. Estuve buscando sellos de robots y encontré estos tan monos de Shery K Designs!

Hello! how is the summer going? This week I'm not very productive... it must be the heat! But I've made another card that I wanted to show you. I've searched for robot stamps and finally I found this so cute stamps from Shery K Designs!

Els reptes en els que participo són:
Los retos en los que participo son:
The challenges are:

Aquí s'ha de seguir el següent sketch:
Aquí hay que seguir el siguiente sketch:
We have to use the following sketch:
Aquí s'havia de fer una targeta relacionada amb algun descobriment tecnològic, com ja us he dit jo he fet servir un robot i cohets!

Aquí se tenía que hacer una tarjeta relacionada con algún descubrimiento tecnológico, como ya hos he dicho yo he usado un robot y cohetes!

Here we had to make a card related with any technological discovery, and as I said I've used a robot and rockets!

Espero que us hagi agradat!
Espero que os haya gustado!
I hope you liked it!