sábado, 25 de febrero de 2012

[PRA] Semana 8

Hola, aquesta setmana com a repte ens havíem marcat fer una ATC. I aquí teniu la meva :-)
Hola, esta semana como reto nos habíamos marcado hacer una ATC. Y aquí tenéis la mia :-)
Hello, this week our challenge was to make an ATC. And here you have mine :-)


He de dir que no m'ha agradat gaire, el format m'ha resultat petit i no sabia que fer ni com possar-ho... així que al final he possat una girafa que sempre alegren el dia!
Debo decir que no me ha gustado mucho, el formato me ha resultado pequeño y no sabía que hacer ni como ponerlo... así que al final he puesto una jirafa que siempre alegran el dia!
I must say I didn't like it so much, the format was too small and I didn't know what to do and how to put it... so finally I added a giraffe because they always make me feel happy!

Una setmana més us convido a veure els treballs de la Patricia i la Rosana que com sempre són genials!
Una semana más os invito a ver los trabajos de Patricia y Rosana que como siempre son geniales!
Once more I invite you to see the creations of Patricia and Rosana because they are great again!
I en l'apartat de gent que s'anima als nostres reptes tenim a la Paloma i a la Begoña! Gràcies noies!
Y en el apartado de gente que se anima a nuestros retos tenemos a Paloma y a Begoña! Gracias chicas!
And talking about people who join us we have Paloma and Begoña! Thanks girls!
Paloma Begoña Begoña
Per la propera setmana ens toca "Paper piecing"! M'agrada molt com queden els segells estampats sobre paper i retallats!!Us apunteu?
Para la semana que viene nos toca "Paper piecing"! Me gusta mucho como quedan los sellos estampados sobre papel y recortados! ¿Os apuntais?
Next week we it's "Paper piecing" time! I like how look like images stamped on paper and then cuted! Do you want to play with us?
---

lunes, 20 de febrero de 2012

Created from Color

Hola, fa dies que tinc els rotuladors Copic i vaig fent amb les mini-classes que em va donar la Patricia, però necessito apendren més i com que la Patricia està molt lluny... m'he apuntat al curs d'iniciació de "Created From Color" que fan la Kristy i la Melissa.


Hola, hace días que tengo los rotuladores Copic y voy haciendo con las mini-clases que me dió Patricia, pero necesito aprender más y como Patricia está muy lejos... me he apuntado al curso de iniciación de "Created From Color" quehacen Kristy y Melissa.

Hello, I have Copic markers for a long time right now and Patricia taught me a little bit how to use them,  but I need to learn more... and as Patricia is too far away ... I decided to take the basic class of "Created From Color" from Kristy and Melissa.
Per poder veure com millorem al final del curs ens han fet pintar una imatge abans de començar, i així, a l'acabar podrem comprovar quan hem aprés! Jo he fet servir el Big Day Tobie de Some Odd Girl i la majoria dels copic del kit que tinc (Copic Ciao 36A Set) + E000 i 0.


Para poder ver como mejoramos al final del curso nos han hecho pintar una imagen antes de empezar, y así, al terminar podremos comprobar cuanto hemos aprendido! Yo he usado Big Day Tobie de Some Odd Girl y la mayoría de los copic del kit que tengo (Copic Ciao 36A Set) + E000 y 0.

To see how we improved at the end of the course we had to colour an image before we start! I've used Big Day Tobie from Some Odd Girl and most of the markers I have (Copic Ciao 36A Set) + E000 and 0.


I ja que tenia al nen pintat he aprofitat per fer una targeta d'aniversari :-)
Y ya que tenía al niño pintado he aprovechado para hacer una tarjeta de cumpleaños :-)
And with the boy colored I made a birthday card :-)


La qual presento als següents reptes:
La cual presento a los siguientes retos:
Entering these challenges:
Distressing - Dutch Dare Creations
Sketch 195 de Sketch Saturday
Virginia's View Challenge #2 - Lily Pad Cards Color Inspiration Challenge - Some Odd Girl
Espero que us hagi agradat i que aviat veieu com vaig millorant!
Espero que os haya gustado y que pronto veais como voy mejorando!
Hope you liked it and you can see very soon how I have improved!

sábado, 18 de febrero de 2012

[PRA] Semana 7

Hola, aquesta setmana com a repte ens havíem marcat fer una llibreta. I aquí teniu la meva :-)
Hola, esta semana como reto nos habíamos marcado hacer una libreta. Y aquí tenéis la mia :-)
Hello, this week our challenge was to make a notebook. And here you have mine :-)

Aquesta llibreta és per la meva veïna, i com li agrada moltíssim organitzar-se, escriure i dibuixar li he fet uns separadors i he possat papers blancs, de colors, de cuadres, ... per a què cada apartat sigui diferent.
Esta libreta es para mi vecina, y como le gusta muchísimo organizarse, escribir y dibujar le he hecho unos separadores y he puesto papeles blancos, de colores, de cuadros, ... para que cada apartado sea diferente.
This notebook is for my neighbour, she likes to be very organized and to write and draw so I made different areas with different papers (white, colored, ...).

Una setmana més us convido a veure els treballs de la Patricia i la Rosana que com sempre són genials!
Una semana más os invito a ver los trabajos de Patricia y Rosana que como siempre son geniales!
Once more I invite you to see the creations of Patricia and Rosana because they are great again!
I en l'apartat de gent que s'anima als nostres reptes tenim a la Paloma i a la Begoña! Gràcies noies!
Y en el apartado de gente que se anima a nuestros retos tenemos a Paloma y a Begoña! Gracias chicas!
And talking about people who join us we have Paloma and Begoña! Thanks girls!
BegoñaPaloma
Per la propera setmana ens toca fer una ATC! Us apunteu?
Para la semana que viene nos toca hacer una ATC! ¿Os apuntais?
Next week we will make an ATC! Do you want to play with us?
---

sábado, 11 de febrero de 2012

[PRA] Semana 6

Hola, el repte d'aquesta setmana ha estat utilitzar botons i com no tinc massa temps darrerament... he fet una targeta ben senzilla!
Hola, el reto de esta semana ha sido utilizar botones y como no ando muy bien de tiempo ultimamente... he hecho una tarjeta bien sencilla!
Hello, this week's challenge was to use buttons. I'm very busy... so I made a simple card!


L'he fet seguint l'sketch que ens proposaven al primer repte de 3flowers - retos de tarjetas i amb estil clean & simple.
Lo he hecho siguiendo el sketch que nos proponían en el primer reto de 3flowers - retos de tarjetas y con un estilo clean & simple.
I followed the skech from 3flowers - retos de tarjetas and in a clean & simple style.


Una setmana més us convido a veure els treballs de la Patricia i la Rosana que com sempre són genials!
Una semana más os invito a ver los trabajos de Patricia y Rosana que como siempre son geniales!
Once more I invite you to see the creations of Patricia and Rosana because they are great again!
PatriciaRosana
I en l'apartat de gent que s'anima als nostres reptes tenim a la Paloma i a la Begoña! Gràcies noies!
Y en el apartado de gente que se anima a nuestros retos tenemos a Paloma y a Begoña! Gracias chicas!
And talking about people who join us we have Paloma and Begoña! Thanks girls!

PalomaBegoña
Per la propera setmana hem de fer una llibreta! Us apunteu?
Para la semana que viene toca hacer una libreta! ¿Os apuntais?
Next week we will make a notebook! Do you want to play with us?

--

sábado, 4 de febrero de 2012

[PRA] Semana 5

Hola, aquesta setmana hem fet una pàgina seguint aquest sketch:
Hola, esta semana hemos hecho una página siguiendo este sketch:
Hello, this week we made a LO following this sketch:
L'sketch era molt senzill i amb poca decoració n'hi ha hagut prou. Una mica de paper i l'abecedari de la colecció Summer Days de Echo Park Paper i el Big Day Tobie de Some Odd Girl.
El sketch era muy sencillo y con poca decoración ha habido bastante. Un poco de papel y el abecedario de la colección Summer Days de Echo Park Paper y Big Day Tobie de Some Odd Girl.
The sketch was simple and without too much things it was enough. A bit of paper and the abc from the Summer Days collection from Echo Park Paper and Big Day Tobie from Some Odd Girl.


Una setmana més us convido a veure els treballs de la Patricia  i la Rosana que com sempre són genials!
Una semana más os invito a ver los trabajos de Patricia y Rosana que como siempre son geniales!
Once more I invite you to see the creations of Patricia and Rosana because they are great again!
Patricia
Rosana
I ara és el torn de la gent que s'anima a participar amb nosaltres! Us presento a la Marta (la cosina de la Rosana) que ha fet uns clauers-moneder moníssims! A la Begoña que s'ha unit per primer cop amb nosaltres amb una cartereta per guardar un mini al bolso. I a la Paloma, que no falta als nostres reptes i que aquest cop ens ha deixat amb la boca oberta, quin mussol!
Y ahora es el turno de la gente que se anima a participar con nosotras! Os presento a Marta (la prima de Rosana) que ha hecho unos llavero-monedero monísimos! A Begoña que se ha unido por primera vez con nosotras con una carterita para guardar un mini en el bolso. Y a Paloma, que no falta a nuestros retos y esta vez nos ha dejado con la boca abierta, que buho!!
And now it's time to see the people who join us! I want to introduce you Marta (Rosana's cousin) who made  this key ring-purse so nice! Begoña it's the first time that join us and she made this little bag to save an album in the bag. And Paloma, that is joining us every week, this time we are so impressed with this owl!


MartaBegoñaPaloma
I per la setmana que ve... botons!! 
Y para la semana que viene... ¡¡botones!!
And for next week... buttons!!
--